Akadálymentes verzió

Helyi Építési Szabályzat módosításának 2. üteme

1. Véleménykérő levél

2. Főépítészi feljegyzés

3. HÉSZ módosítás

4. Alátámasztó dokumentumok