Akadálymentes verzió

Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete
Kisgyőr


Egyesületünk több évtizedes múlttal rendelkező mesterekből és ifjú tanítványaikból alakult 2003 végén - zömmel a megyében dolgozó, ismert és elismert - eddig más egyesületekben tevékenykedő kézművesekből. Körünkben leggyakoribb a fafaragó és a hímző, valamint a szövő szakág, de vannak csipkeverők, gyöngyfűzők, festett és rönkbútor készítők, fazekasok, kosárfonók, bőrművesek, tojásírók, nemez készítők, szalmafonók, késesek, gyermekjáték és viseletkészítők, cipészek-csizmadiák, s néhány hozzátartozó, szimpatizáns akik tevékenységünket pártolják.
Jelenlegi létszám több mint száz fő.
Szakmai munkánk jellemzője a tárgyalkotó népművészet, a hagyományápolás művészi fokú tisztelete, művelése és továbbadása. A Népi Iparművészeti Tanács által zsűrizett munkáink, a különböző pályázatokon elért helyezéseink méltán bizonyítékai ennek.
Zsenge hajtásaink lelkesedéssel, energikusan, buzgón, míg az érettebbek magas szintű szakmai tudással, és alázattal, bölcsességgel őrzik a hagyatékot. Tárgyalkotó tevékenységünk a hagyományok ápolásán túl reprezentálja a történeti fejlődést, bemutatja a tárgyi sokszínűséget és aktualizálja mindezeket. Az ősi technikák, a nemes anyagok, a régmúlt mesterségeinek korszerű alkalmazását és továbbfejlesztését tűzte ki célul. Munkáinkon fellelhetők a különböző néprajzi tájegységek motívumai. Alkotó tevékenységünket kiállításokon, mesterség-bemutatókon, táncházakban, táborokban, szakköri keretek között folytatjuk. Játszóházakat rendezünk óvodákban, iskolákban, ünnepekhez kapcsolódóan művelődési házakban. Meghívásra falunapokon, fesztiválokon veszünk részt, minden olyan rendezvényen, ahol a népművészet iránt érdeklődő közönségre számíthatunk.
Népzenével, néptánccal is foglalkozó kézműveseink hagyományőrző munkája példaértékű. Célunk nemcsak a népművészet széleskörű népszerűsítése, hanem a színvonalas mesterségbeli tudásunk továbbadása a tanulni az alkotni vágyó fiataloknak. Ezt legjobban a nyári táborok és a szakköri keretek biztosítják.
A nagyközönség számára népművészeti vásárokon mutatjuk be alkotásainkat, népszerűsítjük múltunk tárgykultúráját.
Rendszeresen rész veszünk a Budai Várban megrendezett Mesterségek Ünnepén. Kisgyőrben találtunk olyan igaz barátokat, akik évtizedek óta ápolják a nyaranta megrendezett Családi Kézműves Szaktáborban évezredes hagyományainkat.
Ennek köszönhetően a fafaragás ősi jelrendszerét, motivumait - melyek emlékei még nyomokban fellelhetők - a kültéri alkotásaink is tükrözik.
Tagjaink között rangos kézművesek alkotnak, akik kizül többen a népművészet ifjú mestere, népi iparművész, és a Népművészet Mestere címet érdemelték ki munkásságukkal, de számos alkotónk rendelkezik lakóhelye kitüntetésével, illetve pályázaton, nemzetközi versenyen elnyert dobogós helyezéssel. Egykori elnökünk, Kékedi László nagy büszkeségünkre 2013 őszétől a Magyar Művészeti Akadémia tagja.

Grúz Atilla elnök

Az egyesület tagjai által készített fényképek