Akadálymentes verzió

Ongai Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

3556 Kisgyőr, Kossuth u. 6.


Tel.: 06-46-477-153

Ügyfélfogadás:
Hétfő és szerda: 8-16 óra


Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója: Lengyelné Magyar Judit

Feladataink:
1. Sokrétű, szerteágazó szociális feladatok ellátása mind a felnőtt, mind a kiskorú lakosság körében:
családlátogatások, mentális segítségnyújtás (támogatások, segélyek ügyintézése)
2. Lakosság érdekképviselete
3. Információnyújtás aktuális lakosságot érintő ügyekben
4. Adomány gyűjtés-osztás
5. Munkalehetőségek felkutatása, ezzel kapcsolatos ügyek intézése

A két intézmény munkája szorosan összekapcsolódik.
2004-től önállóan, kistérségi társulás formájában működünk. A fenntartó, Emőd Városgondnokság. Különböző problémákkal keresnek meg minket a lakosság köréből, valamint mi megyünk hozzájuk, hogy segítsünk anyagi, mentális, nevelési, érdekképviseleti ügyeikben. Idősebb lakosság nyugdíjazási, rokkantsági, fogyatékossági ügyeinek intézésében rendszeresen nyújtunk segítséget. Jó kapcsolatunk van a Munkaügyi Központtal, s az Érák Képzési Központjával. Az elmúlt években 4 alkalommal szervezett helyben OKJ-s képzést Pálné Zombor Anna Családgondozó. Kosárfonó, Fakitermelő, Varrómunkás, Erdőművelő szakmákról szerezhettek bizonyítványt a résztvevők. A jövőben is tervezünk képzéseket, valamint célunk, hogy az általános iskolai osztályok befejezésének lehetőségét megteremtsük helyben.(felnőttek számára) A Gyermekjóléti Szolgálat feladata elsősorban az, hogy segítséget nyújtson azoknak a családoknak, akik anyagi, nevelési, lelki problémákkal küszködnek. Mint ahogy azt a neve is jelzi, igyekszünk megtenni mindent a gyermekek "jólétéért". Ebbe beletartozik az is, hogy a viselkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek megfelelő iskolát találjunk. A GyEA tartós élelmiszer pályázat évről évre hozzájárul a lakosság anyagi helyzetének, s közérzetének javításához. Ennek teljes lebonyolítása a mi feladatunk. Nagy segítségünkre van Miskolcon a Módszertani központban havonta szervezett eset megbeszélés, továbbképzés, de nagyon fontosnak tartanánk a helyi jelzőrendszer hatékonyabb működésének megszervezését. Célunk, hogy a helyi lakosság problémáinak megoldásához a megfelelő segítséget megadjuk.