Akadálymentes verzió

Kisgyőr Községi Sport Egyesület


2012.01.16-án alakult.
Elnöke: Kékedi László
Titkár: Lőrincz Sándorné
Gazdasági felelős: Fantóliné Barsi Gabriella
Felügyelő bizottság elnöke: Csathóné Csizmadia Teréz
Elnökségi tagok:
Sutka László
Grúz Attila
Lakatos Krisztián
Tagok:
Szabó Rácz Béla
Dr. Mikulák Beáta

Célja:

-Kisgyőr településén és környékén élők részére a sportolás lehetőségének biztosítása,
-az egészséges életmód feltételeinek elősegítése,
-betegségmegelőzés, szükség esetén és lehetőségekhez mérten rehabilitáció biztosítása, az egyesület célja továbbá a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának előmozdítása,
-valamint a köz- és településtisztaság elősegítése.
-Célja az is, hogy Kisgyőr településen és környékén lakók képességei fejlesztéséhez szükséges feltételek bővüljenek, az ott lakók ismeretanyaga szélesedjék,
-Célja az is, hogy a lakosság és egyéb érdeklődők részére művelődési, tudományos, oktatási és művészeti lehetőségeket biztosítson.
-Célja a sportolás széleskörű megismertetése, terjesztése, népszerűsítése, és hagyományainak ápolása, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása.
-Sport- és szabadidős programokat szervezve lehetőségeket nyújtson az egészséges életmód kialakításához, mindezek iránt igényt ébresszen.
-A sportolók erkölcsi nevelése, kitartásuk, bátorságuk, becsületességük, gyors helyzetfelismerésük, nagyobb teljesítményekre való törekvésük, győzni akarásuk és tudásuk, valamint kollektív érzésük fejlesztése.


Célja megvalósítása érdekében az egyesület a következő területen fejti ki az alábbi tevékenységeit:

- A sport népszerűsítése érdekében rendezvényeket, tanfolyamokat, előadásokat, szakmai összejöveteleket, bemutatókat szervez.
- Megteremti az amatőr aktív sportolók részére az optimális sportági fejlődéshez szükséges feltételeket. Edzési lehetőségeket biztosítani, szakmai edzőtáborokat szervezni, megteremteni a sportolók versenyzési feltételeit.
- Széleskörű, sokoldalú és színvonalas testedzési lehetőséget biztosít a sporttevékenységet folytatni vágyók számára.
- Együttműködik mindazokkal, akik a fenti célok elérését elősegítik.
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- kulturális, művészeti tevékenység;
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
- szabadidő és versenysport;
- a labdarúgás feltételeinek megteremtése;
- rendszeres sportolás biztosítása;
- sportoló közösségek kialakulásának elősegítése;
- versenyek szervezése;
- labdarúgás népszerűsítése;
- utánpótlás nevelés.