Akadálymentes verzió

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Kedvezményezett: Répáshuta Község Önkormányzata által vezetett konzorcium
Projekt címe: Répáshuta és Kisgyőr települések csapadékvíz elvezetése
Támogatás összege: 106,17 millió forint
A projekt fizikai zárása: 2025.09.30.
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00120


PROJEKT BEMUTATÁSA

Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását, valamint a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodást. Jogszabályi kötelezettségének megfelelve Kisgyőr Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében Répáshuta Község Önkormányzatával célul tűzte ki meglévő belterületi vízelvezető rendszerének pénzügyi forrásokhoz igazodó folyamatos fejlesztését.
Jelen beruházás keretén belül Kisgyőr Rákóczi utcán a külterületről érkező vizek távoltartására egy földmedrű árok létesül, megvalósul a Széchenyi, valamint a Kossuth Lajos utcai csapadékvíz elvezető rendszer. A most kezdődő projekt célja a konzorciumot alkotó települések belterületi vízelvezető rendszerének a fejlesztése, a települések alap infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a településen a környezetbiztonság javítása, élhetőbbé tétele, vonzóbb lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések népességmegtartó erejének növelése, versenyképességének és hosszú távú fennmaradásának az erősítése.

Specifikus célok:

  • belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével biztonságos és egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a külterületről érkező és a települések belterületét érintő csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,
  • a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a települések környezetbiztonságának növelése,
  • rendezett településkép és egységes vízelvezető rendszer kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása,
  • a csapadék vízelvezető rendszer hosszú távú fenntarthatóságának javítása.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.